REGULAMIN


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
2. W przypadku skrócenia czasu pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Gość zobowiązany jest do zapłaty całej umówionej wcześniej należności za pobyt.
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
4. Wynajmujący- Osada Słowińska zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty wysokości wyrządzonych szkód przez Gościa według cennika szkód.
5. Zabrania się palenia tytoniu, świeczek i smażenia ryb w domkach.
6. Zabrania się przebywania osób trzecich na terenie ośrodka po godz. 22.00 bez wcześniejszego poinformowania opiekuna obiektu.
7. Cena wynajmu Domku nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, kradzież lub zagubienie rzeczy Gościa Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
8. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw jak i na terenie całego obiektu odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby nieletnie przebywające na terenie ośrodka.
9. W godzinach 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna.
10. Zachowanie gości oraz osób ich odwiedzających nie powinno przeszkadzać innym gościom znajdującym się na terenie obiektu.
11. Dokonując rezerwacji Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i umowy najmu Domku. Gościom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
12. Do cen wynajmu Domków należy doliczyć opłatę miejscową dla Urzędu Gminy Wicko w wysokości 1,9 zł za osobę za dobę.
13.Zabrania się wynoszenia ręczników z wyposażenia domków do strefy wypoczynku,w której znajdują się: sauna, jacuzii i basen.
14. W celu korzystania z sauny, jacuzzi, basenu lub wypożyczenia rowerów należy zapoznać się wcześniej z ich regulaminami.
15. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią, niniejszego Regulaminu.