REGULAMIN


1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 6:00.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
3. W przypadku skrócenia czasu pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Gość zobowiązany jest do zapłaty całej umówionej wcześniej należności za pobyt.
4. W dzień przyjazdu na czas pobytu pobierana jest kaucja w gotówce w wysokości 300 PLN za domek. Kaucja jest zwracana jeżeli nie stwierdzi się uszkodzeń lub zniszczeń w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku. Jeśli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do jej pokrycia w pełnym wymiarze kosztów.
5. Wynajmujący Osada Słowińska zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty wysokości wyrządzonych szkód przez Gościa według cennika szkód z kaucji pobranej w dzień przyjazdu.
6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
7. Cena wynajmu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, kradzież lub zagubienie rzeczy Gościa Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
8. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw jak i na terenie całego obiektu odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby nieletnie przebywające na terenie ośrodka.
9. Zachowanie gości oraz osób ich odwiedzających nie powinno przeszkadzać innym gościom znajdującym się na terenie obiektu.
10. W cenie wynajmu zawarta jest opłata miejscowa dla Urzędu Gminy Wicko w wysokości 2,20 zł za osobę za dobę.
11. Zabrania się palenia tytoniu, świeczek i smażenia ryb w domkach.
12. Zabrania się przebywania osób trzecich na terenie ośrodka po godzinie 22:00.
13. Zabrania się wynoszenia ręczników z wyposażenia domków do strefy wypoczynku, w której znajdują się: sauna, jacuzzi i basen.
14. W celu korzystania z sauny, jacuzzi, basenu lub wypożyczenia rowerów należy zapoznać się wcześniej z ich regulaminami.
15. Dokonując rezerwacji Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i umowy najmu. Gościom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
16. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.