REGULAMIN


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny całości pobytu. Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej 4 dni od daty rezerwacji na numer konta podany w zakładce kontakt.
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wynajmujący - Osada Słowińska zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
4. Zabrania się palenia tytoniu, świeczek i smażenia ryb w domkach.
5. Zabrania się przebywania osób trzecich na terenie ośrodka po godz. 22.00
6. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, kradzież lub zagubienie rzeczy gościa wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
7. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw jak i na terenie całego obiektu odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby nieletnie przebywające na terenie ośrodka.
8. W godzinach 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna.
9. Zachowanie gości oraz osób ich odwiedzających nie powinno przeszkadzać innym gościom mieszkającym na terenie obiektu.
10. Dokonując rezerwacji gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i umowy najmu domku. Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
11. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.